Tập đọc: Cô giáo tí hon, Bé kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy cái nón của má đội lên đầu. cố bắt chước dáng đi khoan thai của cô …

Cô giáo tí hon – Tập đọc: Cô giáo tí hon. Bé kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy cái nón của má đội lên đầu. cố bắt chước dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bước vào lớp. Bé kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy cái nón của má … Đọc tiếpTập đọc: Cô giáo tí hon, Bé kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy cái nón của má đội lên đầu. cố bắt chước dáng đi khoan thai của cô …