Chính tả Chuyện quả bầu, Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. Tìm những từ.a.Chứa tiếng bắt đầu bằng “n” hoặc “l”, có nghĩa…

Chuyện quả bầu – Chính tả Chuyện quả bầu. Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. Tìm những từ.a.Chứa tiếng bắt đầu bằng “n” hoặc “l”, có nghĩa sau.b.Chứa tiếng bắt đầu bằng V hoặc d, có nghĩa sau. Câu 1. Điền vào chỗ trống: “l” hoặc “n”: BÁC LÁI ĐÒ Bác làm nghề chở … Đọc tiếpChính tả Chuyện quả bầu, Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. Tìm những từ.a.Chứa tiếng bắt đầu bằng “n” hoặc “l”, có nghĩa…

Soạn bài Chuyện quả bầu – Tiếng Việt lớp 2…

Chuyện quả bầu – Soạn bài Chuyện quả bầu. Câu hỏi 1. Con Dúi mách hai vợ chồng ngựời đi rừng điều gì?Câu hỏi 2: Hai vợ chồng làm cách nào đế thoát nạn?Câu hỏi 3: Có chuvện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt?Câu hỏi 4: Hãy kể thêm tên … Đọc tiếpSoạn bài Chuyện quả bầu – Tiếng Việt lớp 2…