Soạn bài tập đọc : Chuyện một khu Vườn nhỏ trang 102 sgk Tiếng Việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5…

Chuyện một khu Vườn nhỏ – Soạn bài tập đọc : Chuyện một khu Vườn nhỏ trang 102 sgk Tiếng Việt lớp 5. Mỗi loài hoa trên ban công có đặc điểm gì nổi bật? Tuần 11 TẬP ĐỌC          Chuyện một khu Vườn nhỏ  I. CÁCH ĐỌC –  Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài. … Đọc tiếpSoạn bài tập đọc : Chuyện một khu Vườn nhỏ trang 102 sgk Tiếng Việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5…

Chính tả: Luật bảo vệ môi trường trang 104 Tiếng Việt lớp 5, bài 1 nghe viết bài 2 ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu bài 3 thi tìm…

Chuyện một khu Vườn nhỏ – Chính tả: Luật bảo vệ môi trường trang 104 sgk Tiếng Việt lớp 5. bài 1 nghe viết bài 2 ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu bài 3 thi tìm nhanh? CHÍNH  TẢ              Luật Bảo vệ môi trường Bài tập 1. NGHE – VIẾT –  … Đọc tiếpChính tả: Luật bảo vệ môi trường trang 104 Tiếng Việt lớp 5, bài 1 nghe viết bài 2 ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu bài 3 thi tìm…

Kể chuyện: Người đi săn và con nai trang 107 sgk Tiếng Việt lớp 5, Kể lại chuyện người đi săn và con nai…

Chuyện một khu Vườn nhỏ – Kể chuyện: Người đi săn và con nai trang 107 sgk Tiếng Việt lớp 5. Kể lại chuyện người đi săn và con nai KỂ CHUYỆN Người đi săn và con nai 1. Từ chập tối, người đi săn đã lôi cái súng kíp trên gác bếp xuống, xếp … Đọc tiếpKể chuyện: Người đi săn và con nai trang 107 sgk Tiếng Việt lớp 5, Kể lại chuyện người đi săn và con nai…

Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô trang 105 Tiếng Việt lớp 5, Bài 1 tìm các đại từ xưng hô và nhận xét về thái độ tình cảm bài 2 chọn…

Chuyện một khu Vườn nhỏ – Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô trang 105 sgk Tiếng Việt lớp 5. Bài 1 tìm các đại từ xưng hô và nhận xét về thái độ tình cảm bài 2 chọn từ xưng hô tôi, nó, chúng ta LUYỆN TỪ VÀ CÂU:         Đại từ xưng … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Đại từ xưng hô trang 105 Tiếng Việt lớp 5, Bài 1 tìm các đại từ xưng hô và nhận xét về thái độ tình cảm bài 2 chọn…