Chính tả chuyện bốn mùa, Câu 1. a. Điền “l” hoặc “n” vào chỗ trống:b. Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm:Câu 2. Tìm trong …

Chuyện bốn mùa – Chính tả chuyện bốn mùa. Câu 1. a. Điền “l” hoặc “n” vào chỗ trống:b. Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm:Câu 2. Tìm trong “Chuyện bốn mùa” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2 trang 4) rồi ghi vào chỗ trống. Câu 1. a. Điền “l” hoặc … Đọc tiếpChính tả chuyện bốn mùa, Câu 1. a. Điền “l” hoặc “n” vào chỗ trống:b. Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm:Câu 2. Tìm trong …

Soạn bài chuyện bốn mùa – Tiếng Việt lớp 2…

Chuyện bốn mùa – Soạn bài chuyện bốn mùa. Câu hỏi 1: Bốn nàng tiên trong truyện tượng trưng cho những mùa nào trong năm?Câu hỏi 2: Em hãy cho biết mùa xuân có gì hay? Câu hỏi 3: Mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông có gì hay?Câu hỏi 4: Em thích nhất mùa nào? … Đọc tiếpSoạn bài chuyện bốn mùa – Tiếng Việt lớp 2…

Soạn bài chuyện bốn mùa – Tiếng Việt lớp 2…

Chuyện bốn mùa – Soạn bài chuyện bốn mùa. Câu hỏi 1: Bốn nàng tiên trong truyện tượng trưng cho những mùa nào trong năm?Câu hỏi 2: Em hãy cho biết mùa xuân có gì hay? Câu hỏi 3: Mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông có gì hay?Câu hỏi 4: Em thích nhất mùa nào? … Đọc tiếpSoạn bài chuyện bốn mùa – Tiếng Việt lớp 2…