Chính tả: chú sẻ và bông hoa bằng lăng, 1. Tập chép : CHỊ EM. 2. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ? Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc…

Chú sẻ và bông hoa bằng lăng – Chính tả: chú sẻ và bông hoa bằng lăng. 1. Tập chép : CHỊ EM. 2. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ? Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn 1. Tập chép : CHỊ EM2. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ?Đọc … Đọc tiếpChính tả: chú sẻ và bông hoa bằng lăng, 1. Tập chép : CHỊ EM. 2. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ? Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc…