Luyện tập: dùng câu hỏi vào mục đích khác, Câu 1. Các câu hỏi sau được dùng làm gì ?,Câu 2. Đặt câu phù hợp với các tình huống cho sau…

Chú đất nung (tiếp theo) – Luyện tập: dùng câu hỏi vào mục đích khác. Câu 1. Các câu hỏi sau được dùng làm gì ?,Câu 2. Đặt câu phù hợp với các tình huống cho sau đây,Câu 3. Hãy nêu một vài tình huống có thể dùng câu hỏi để: a) Tỏ thái độ … Đọc tiếpLuyện tập: dùng câu hỏi vào mục đích khác, Câu 1. Các câu hỏi sau được dùng làm gì ?,Câu 2. Đặt câu phù hợp với các tình huống cho sau…

Luyện từ và câu: dùng câu hỏi vào mục đích khác, Câu 1. Đọc lại đoạn đối thoại giữa ông Hòn Rấm với chú bé Đất trong truyện Chú…

Chú đất nung (tiếp theo) – Luyện từ và câu: dùng câu hỏi vào mục đích khác. Câu 1. Đọc lại đoạn đối thoại giữa ông Hòn Rấm với chú bé Đất trong truyện Chú Đất Nung, Câu 2. Theo em, các câu hỏi của ông Hòn Rấm có dùng để hỏi về điều chưa … Đọc tiếpLuyện từ và câu: dùng câu hỏi vào mục đích khác, Câu 1. Đọc lại đoạn đối thoại giữa ông Hòn Rấm với chú bé Đất trong truyện Chú…

Luyện từ và câu: dùng câu hỏi vào mục đích khác, Câu 1. Đọc lại đoạn đối thoại giữa ông Hòn Rấm với chú bé Đất trong truyện Chú…

Chú đất nung (tiếp theo) – Luyện từ và câu: dùng câu hỏi vào mục đích khác. Câu 1. Đọc lại đoạn đối thoại giữa ông Hòn Rấm với chú bé Đất trong truyện Chú Đất Nung, Câu 2. Theo em, các câu hỏi của ông Hòn Rấm có dùng để hỏi về điều chưa … Đọc tiếpLuyện từ và câu: dùng câu hỏi vào mục đích khác, Câu 1. Đọc lại đoạn đối thoại giữa ông Hòn Rấm với chú bé Đất trong truyện Chú…

Tập làm văn: cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật, Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:Câu 2. Theo em, khi tả một đồ vật, ta cần tả…

Chú đất nung (tiếp theo) – Tập làm văn: cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật. Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:Câu 2. Theo em, khi tả một đồ vật, ta cần tả những gì ?  Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:Cái cối tânCái … Đọc tiếpTập làm văn: cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật, Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:Câu 2. Theo em, khi tả một đồ vật, ta cần tả…