Soạn bài chợ tết – Tiếng Việt lớp 4…

Chợ tết – Soạn bài chợ tết. Câu 1. Người các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh đẹp như thế nào?Câu 2. Mỗi người đến chợ Tết với những dáng vẻ riêng ra sao?Câu 3. Bên cạnh dáng vẻ riêng, những người đi chợ Tết có điểm gì chung?Câu 4. Bài thơ là một … Đọc tiếpSoạn bài chợ tết – Tiếng Việt lớp 4…

Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối, Câu 1. Đọc lại ba bài văn tả cây cối mới học (Sầu riêng, Bãi ngô, Cây gạo) và nhận xét:a) Tác…

Chợ tết – Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối. Câu 1. Đọc lại ba bài văn tả cây cối mới học (Sầu riêng, Bãi ngô, Cây gạo) và nhận xét:a) Tác giả mỗi bài văn quan sát cây theo trình tự như thế nào?b) Các tác giả quan sát cây bằng các … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối, Câu 1. Đọc lại ba bài văn tả cây cối mới học (Sầu riêng, Bãi ngô, Cây gạo) và nhận xét:a) Tác…

Luyện từ và câu:Mở rộng vốn từ cái đẹp, Câu 1. Tìm các từ:Câu 2. Tìm các từ:Câu 3. Đặt câu với một trong các từ vừa tìm được:Câu 4. …

Chợ tết – Luyện từ và câu:Mở rộng vốn từ cái đẹp. Câu 1. Tìm các từ:Câu 2. Tìm các từ:Câu 3. Đặt câu với một trong các từ vừa tìm được:Câu 4. Điền các thành ngữ hoặc cụm từ ở cột A vào các chỗ thích hợp ở cột B. Câu 1. Tìm các … Đọc tiếpLuyện từ và câu:Mở rộng vốn từ cái đẹp, Câu 1. Tìm các từ:Câu 2. Tìm các từ:Câu 3. Đặt câu với một trong các từ vừa tìm được:Câu 4. …

Chính tả Chợ tết, câu 1. Nhớ – viết: Chợ Tết, câu 2. Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây:…

Chợ tết – Chính tả Chợ tết. câu 1. Nhớ – viết: Chợ Tết, câu 2. Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây: Câu 1. Nhớ – viết: Chợ Tết Câu 2.  Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây: … Đọc tiếpChính tả Chợ tết, câu 1. Nhớ – viết: Chợ Tết, câu 2. Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây:…

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối, Câu 1. Dưới đây là một số đoạn văn tả lá, thân và gốc của một số loài…

Chợ tết – Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối. Câu 1. Dưới đây là một số đoạn văn tả lá, thân và gốc của một số loài cây. Theo em, cách tả của tác giả trong mỗi đoạn có gì đáng chú ý?Câu 2. Viết một đoạn văn … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối, Câu 1. Dưới đây là một số đoạn văn tả lá, thân và gốc của một số loài…

Đọc bài thơ “Chợ Tết” rồi trả lời các câu hỏi sau, Người các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh bình minh tráng lệ: “Máy trắng…

Chợ tết – Đọc bài thơ “Chợ Tết” rồi trả lời các câu hỏi sau. Người các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh bình minh tráng lệ: “Máy trắng đỏ dần…”, “sương hồng lam” CHỢ TẾT (Trích) Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà gianh Trên … Đọc tiếpĐọc bài thơ “Chợ Tết” rồi trả lời các câu hỏi sau, Người các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh bình minh tráng lệ: “Máy trắng…

Cảm nghĩ của em sau khi đọc đoạn thơ trong bài “Chợ Tết” của Đoàn Văn Cừ, Bài thơ “Chợ Tết” của Đoàn Văn Cừ là một…

Chợ tết – Cảm nghĩ của em sau khi đọc đoạn thơ trong bài “Chợ Tết” của Đoàn Văn Cừ. Bài thơ “Chợ Tết” của Đoàn Văn Cừ là một kiệt tác văn chương, vừa đẹp vừa vui. Ngày nay có hội chợ; ngày xưa dân gian có chợ Tết. Chợ Tết thường họp vào những … Đọc tiếpCảm nghĩ của em sau khi đọc đoạn thơ trong bài “Chợ Tết” của Đoàn Văn Cừ, Bài thơ “Chợ Tết” của Đoàn Văn Cừ là một…