Chính tả Vì sao cá không biết nói trang 71 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Chính tả Vì sao cá không biết nói.Điền vào chỗ trống:…

Chính tả: Vì sao cá không biết nói – Chính tả Vì sao cá không biết nói trang 71 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Chính tả Vì sao cá không biết nói.Điền vào chỗ trống: Điền vào chỗ trống: a. “r” hoặc “d”: “Lời ve kim da diết Xe sợi chỉ âm thanh Khâu … Đọc tiếpChính tả Vì sao cá không biết nói trang 71 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Chính tả Vì sao cá không biết nói.Điền vào chỗ trống:…