Chính tả -Tuần 9 trang 58 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Chọn 1 trong 2 bài tập: Điền vào chỗ trống l hoặc n,…

Chọn 1 trong 2 bài tập: Điền vào chỗ trống l hoặc n, . Chính tả -Tuần 9 trang 58 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Chính tả – Tuần 9 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1 Chọn 1 trong 2 bài tập 1. Điền vào chỗ trống … Đọc tiếpChính tả -Tuần 9 trang 58 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Chọn 1 trong 2 bài tập: Điền vào chỗ trống l hoặc n,…