Chính tả – Tuần 8 trang 48 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: 1. Điền vào chỗ trông. Những tiếng bắt đầu bằng r, d…

1. Điền vào chỗ trông. Những tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi. Chính tả – Tuần 8 trang 48 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Chính tả – Tuần 8 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1 1. Điền vào chỗ trống : a) Những tiếng bắt … Đọc tiếpChính tả – Tuần 8 trang 48 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: 1. Điền vào chỗ trông. Những tiếng bắt đầu bằng r, d…