Chính tả – Tuần 7 trang 40, 41 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. Điền một vần thích hợp với cả 3 chỗ trống…

1. Điền một vần thích hợp với cả 3 chỗ trống dưới đây . Chính tả – Tuần 7 trang 40, 41 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Chính tả – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 1. Điền một vần thích hợp với cả 3 … Đọc tiếpChính tả – Tuần 7 trang 40, 41 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. Điền một vần thích hợp với cả 3 chỗ trống…