Chính tả – Tuần 7 trang 44 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: 1. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn…

1. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Chính tả – Tuần 7 trang 44 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Chính tả – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1 1. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn … Đọc tiếpChính tả – Tuần 7 trang 44 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: 1. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn…