Chính tả – Tuần 7 trang 29 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: (1) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch và ghi lời giải câu…

(1) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch và ghi lời giải câu đố. Chính tả – Tuần 7 trang 29 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Điền vào chỗ trống và ghi lời giải câu … Đọc tiếpChính tả – Tuần 7 trang 29 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: (1) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch và ghi lời giải câu…

Chính tả – Tuần 7 trang 29 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: (1) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch và ghi lời giải câu…

(1) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch và ghi lời giải câu đố. Chính tả – Tuần 7 trang 29 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Điền vào chỗ trống và ghi lời giải câu … Đọc tiếpChính tả – Tuần 7 trang 29 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: (1) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch và ghi lời giải câu…

Chính tả – Tuần 7 trang 31 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền en hoặc oen vào chỗ…

1. Điền en hoặc oen vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 7 trang 31 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Điền en hoặc oen vào chỗ trống –   nhanh nh……….. –   sắt h………gỉ … Đọc tiếpChính tả – Tuần 7 trang 31 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền en hoặc oen vào chỗ…