Chính tả – Tuần 6 trang 34, 35 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. Gạch dưới những tiếng có ưa hoặc uơ trong…

1. Gạch dưới những tiếng có ưa hoặc uơ trong hai khổ thơ dưới đây . Chính tả – Tuần 6 trang 34, 35 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Chính tả – Tuần 6 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 1. Gạch dưới những tiếng có … Đọc tiếpChính tả – Tuần 6 trang 34, 35 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. Gạch dưới những tiếng có ưa hoặc uơ trong…