Chính tả – Tuần 6 trang 36 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Sửa lỗi trong bài chính tả Người viết truyện thật thà…

Sửa lỗi trong bài chính tả Người viết truyện thật thà em vừa viết. Ghi vào bảng các lỗi và cách sửa từng lỗi . Chính tả – Tuần 6 trang 36 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Chính tả – Tuần 6 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập … Đọc tiếpChính tả – Tuần 6 trang 36 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Sửa lỗi trong bài chính tả Người viết truyện thật thà…