Chính tả – Tuần 4 trang 21, 22 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau vào…

Chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau vào mô hình cấu tạo vần . Chính tả – Tuần 4 trang 21, 22 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Chính tả – Tuần 4 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 1. a) Chép vần của … Đọc tiếpChính tả – Tuần 4 trang 21, 22 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau vào…