Chính tả – Tuấn 4 trang 23 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Điền vào chỗ trống tiếng có âm đầu là r, d hoặc…

Điền vào chỗ trống tiếng có âm đầu là r, d hoặc gi. Chính tả – Tuấn 4 trang 23 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Chính tả – Tuần 4 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1 Chọn bài tập 1 hoặc 2 1. Điền vào chỗ trống tiếng … Đọc tiếpChính tả – Tuấn 4 trang 23 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Điền vào chỗ trống tiếng có âm đầu là r, d hoặc…