Chính tả – Tuần 33 trang 97 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: (1) Điền những tiếng có nghĩa ứng với các ô trống…

(1) Điền những tiếng có nghĩa ứng với các ô trống dưới đây:Các từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm tr. Chính tả – Tuần 33 trang 97 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Chính tả – Tuần 33 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 … Đọc tiếpChính tả – Tuần 33 trang 97 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: (1) Điền những tiếng có nghĩa ứng với các ô trống…