Chính tả – Tuần 31 trang 80, 81 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Viết lại tên các huy chương, danh hiệu và giải…

1. Viết lại tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa . Chính tả – Tuần 31 trang 80, 81 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 31 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2 1. Viết … Đọc tiếpChính tả – Tuần 31 trang 80, 81 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Viết lại tên các huy chương, danh hiệu và giải…