Chính tả – Tuần 30 trang 74, 75 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Viết lại tên các danh hiệu và huân chương dưới…

1. Viết lại tên các danh hiệu và huân chương dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa . Chính tả – Tuần 30 trang 74, 75 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 30 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2 1. Viết lại tên … Đọc tiếpChính tả – Tuần 30 trang 74, 75 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Viết lại tên các danh hiệu và huân chương dưới…