Chính tả – Tuần 30 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: (1) Viết tiếng có nghĩa vào bảng :a) Những tiếng…

(1) Viết tiếng có nghĩa vào bảng :a) Những tiếng do các âm đầu r, d, gi ghép với vần ở hàng dọc tạo thành . Chính tả – Tuần 30 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Chính tả – Tuần 30 – Vở bài tập Tiếng Việt … Đọc tiếpChính tả – Tuần 30 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: (1) Viết tiếng có nghĩa vào bảng :a) Những tiếng…