Chính tả – Tuần 3 trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Điền vào chỗ trống tr hoặc ch…

Điền vào chỗ trống tr hoặc ch . Chính tả – Tuần 3 trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Chính tả – Tuần 3 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1 Chọn bài tập 1 hoặc 2 1. Điền vào chỗ trống tr hoặc ch : Như … Đọc tiếpChính tả – Tuần 3 trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Điền vào chỗ trống tr hoặc ch…