Chính tả – Tuần 29 trang 66 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc bài văn Gắn bó với miền Nam (Tiếng Việt 5, tập…

1.Đọc bài văn Gắn bó với miền Nam (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 109 – 110), viết lại những cụm từ chỉ các huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong bài văn. Chính tả – Tuần 29 trang 66 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần … Đọc tiếpChính tả – Tuần 29 trang 66 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc bài văn Gắn bó với miền Nam (Tiếng Việt 5, tập…