Chính tả – Tuần 29 trang 68 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 : 2. Điền những tiếng thích hợp vào chỗ trống để…

2. Điền những tiếng thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây. Biết rằng, các ô số 1 chứa tiếng có âm đầu tr hoặc ch, còn các ô số 2 chứa tiếng có vần êt hoặc êch.. Chính tả – Tuần 29 trang 68 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt … Đọc tiếpChính tả – Tuần 29 trang 68 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 : 2. Điền những tiếng thích hợp vào chỗ trống để…