Chính tả – Tuần 28 trang 44 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 : 1. Điền ua hoặc uơ vào chỗ trống…

1. Điền ua hoặc uơ vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 28 trang 44 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 28 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 1. Điền ua hoặc uơ vào chỗ trống : – voi h…… vòi               … Đọc tiếpChính tả – Tuần 28 trang 44 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 : 1. Điền ua hoặc uơ vào chỗ trống…

Chính tả – Tuần 28 trang 45 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. a) Viết vào chỗ trống tên các loài cây…

1. a) Viết vào chỗ trống tên các loài cây . Chính tả – Tuần 28 trang 45 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 28 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 1. a) Viết vào chỗ trống tên các loài cây : – … Đọc tiếpChính tả – Tuần 28 trang 45 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. a) Viết vào chỗ trống tên các loài cây…