Chính tả – Tuần 26 trang 47 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn…

Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh.. Chính tả – Tuần 26 trang 47 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Chính … Đọc tiếpChính tả – Tuần 26 trang 47 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn…