Chính tả – Tuần 25 trang 38, 39 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: a)Gạch dưới các tên riêng trong mẩu chuyện vui…

a)Gạch dưới các tên riêng trong mẩu chuyện vui dưới đây . Chính tả – Tuần 25 trang 38, 39 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 25 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2 a) Gạch dưới các tên riêng trong mẩu chuyện vui dưới … Đọc tiếpChính tả – Tuần 25 trang 38, 39 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: a)Gạch dưới các tên riêng trong mẩu chuyện vui…