Chính tả – Tuần 25 trang 41 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Điền vào chỗ trống những tiếng bắt đầu bằng r, d…

Điền vào chỗ trống những tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi: Rừng đã bảng lảng thu. Những thân cây cao lưng chừng trời khẽ khàng thả xuống một chiếc lá úa.. Chính tả – Tuần 25 trang 41 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Chính tả – Tuần … Đọc tiếpChính tả – Tuần 25 trang 41 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Điền vào chỗ trống những tiếng bắt đầu bằng r, d…