Chính tả – Tuần 25 Trang 31 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Tìm và ghi vào chỗ chống các từ (chọn bài tập 1 hoặc…

Tìm và ghi vào chỗ chống các từ (chọn bài tập 1 hoặc 2). Chính tả – Tuần 25 Trang 31 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 25 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 Tìm và ghi vào chỗ chống các từ (chọn bài … Đọc tiếpChính tả – Tuần 25 Trang 31 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Tìm và ghi vào chỗ chống các từ (chọn bài tập 1 hoặc…