Chính tả – Tuần 24 trang 35 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt lớp 4 tập 2: Kể chuyện phải trung thành với truyện, phải kể…

Kể chuyện phải trung thành với truyện, phải kể đúng các tình tiết của câu chuyện, các nhân vật có trong truyện. Đừng biến giờ kể chuyện thành giờ đọc truyện.. Chính tả – Tuần 24 trang 35 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt lớp 4 tập 2 – Chính tả – Tuần 24 – … Đọc tiếpChính tả – Tuần 24 trang 35 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt lớp 4 tập 2: Kể chuyện phải trung thành với truyện, phải kể…