Chính tả – Tuần 23 trang 27 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Điền tên riêng thích hợp vào mỗi chỗ trống, biết…

1.Điền tên riêng thích hợp vào mỗi chỗ trống, biết rằng những tên riêng đó là : Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, Sài Gòn.. Chính tả – Tuần 23 trang 27 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – … Đọc tiếpChính tả – Tuần 23 trang 27 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Điền tên riêng thích hợp vào mỗi chỗ trống, biết…