Chính tả – Tuần 23 trang 27 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Ghi tiếng thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn…

Ghi tiếng thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây. Biết rằng : chỗ trống số 1 chứa tiếng bắt đầu là s hay X, còn chỗ trống số 2 chứa tiếng có vần là Ưc hay ưt. Chính tả – Tuần 23 trang 27 Vở bài tập (VBT) Tiếng … Đọc tiếpChính tả – Tuần 23 trang 27 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Ghi tiếng thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn…