Chính tả – Tuần 22 trang 19 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Cuộc sống quanh ta thật đẹp. Có cái đẹp của đất…

Cuộc sống quanh ta thật đẹp. Có cái đẹp của đất trời : nắng chan hòa như rót mật xuống quê hương, khóm trúc xanh rì rào trong gió sớm. Chính tả – Tuần 22 trang 19 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Chính tả – Tuần 22 – Vở … Đọc tiếpChính tả – Tuần 22 trang 19 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Cuộc sống quanh ta thật đẹp. Có cái đẹp của đất…