Chính tả – Tuần 22 Trang 17 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điền tr hoặc ch vào…

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :1. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống. Giải câu đố.. Chính tả – Tuần 22 Trang 17 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 22 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 Chọn làm bài tập 1 hoặc … Đọc tiếpChính tả – Tuần 22 Trang 17 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :
1. Điền tr hoặc ch vào…

Chính tả – Tuần 22 Trang 19 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: (1) Tìm các từ: a)Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc…

(1) Tìm các từ:a)Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gì, có nghĩa như sau :– Máy thu thanh, thưòng dùng để nghe tin tức :– Ngưòi chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh :. Chính tả – Tuần 22 Trang 19 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính … Đọc tiếpChính tả – Tuần 22 Trang 19 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: (1) Tìm các từ:
a)Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc…

Chính tả – Tuần 22 Trang 19 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: (1) Tìm các từ: a)Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc…

(1) Tìm các từ:a)Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gì, có nghĩa như sau :– Máy thu thanh, thưòng dùng để nghe tin tức :– Ngưòi chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh :. Chính tả – Tuần 22 Trang 19 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính … Đọc tiếpChính tả – Tuần 22 Trang 19 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: (1) Tìm các từ:
a)Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc…