Chính tả – Tuần 21 trang 14, 15 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: (1). Tìm và viết lại các từ…

(1). Tìm và viết lại các từ . Chính tả – Tuần 21 trang 14, 15 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 21 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2 (1) Tìm và viết lại các từ : a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d … Đọc tiếpChính tả – Tuần 21 trang 14, 15 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: (1). Tìm và viết lại các từ…