Chính tả – Tuần 21 trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Môi cánh hoa giấy giống hệt một chiếc lá, chỉ có…

Môi cánh hoa giấy giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng liền tan mát bay đi mất.. Chính tả – Tuần 21 trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng … Đọc tiếpChính tả – Tuần 21 trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Môi cánh hoa giấy giống hệt một chiếc lá, chỉ có…