Chính tả – Tuần 20 trang 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Chọn bài tập 1 hoặc 2 : 1.Điền vào chỗ trống : r, d…

Chọn bài tập 1 hoặc 2 :1.Điền vào chỗ trống : r, d hoặc gi.. Chính tả – Tuần 20 trang 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 20 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 Chọn bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điền … Đọc tiếpChính tả – Tuần 20 trang 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Chọn bài tập 1 hoặc 2 :
1.Điền vào chỗ trống : r, d…