Chính tả – Tuần 20 Trang 6 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Viết lời giải các câu…

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :1. Viết lời giải các câu đố sau :. Chính tả – Tuần 20 Trang 6 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 20 – Vở bài tập Tiếng việt 3 tập 2 Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : … Đọc tiếpChính tả – Tuần 20 Trang 6 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :
1. Viết lời giải các câu…

Chính tả – Tuần 20 Trang 9 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: (1) Điền vào chỗ trống a) s hoặc x…

(1) Điền vào chỗ trốnga) s hoặc xsáng…. uốt, xao…… uyếnsóng…… ánh, xanh….. ao. Chính tả – Tuần 20 Trang 9 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 20 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 (1) Điền vào chỗ trống        a) s hoặc x … Đọc tiếpChính tả – Tuần 20 Trang 9 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: (1) Điền vào chỗ trống
a) s hoặc x…