Chính tả – Tuần 19 trang 1 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 4 tập 2: (1) Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn, điền…

(1) Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu văn sau, (2) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 19 trang 1 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 4 tập 2 – Chính tả – Tuần 19 – Vở … Đọc tiếpChính tả – Tuần 19 trang 1 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 4 tập 2: (1) Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn, điền…