Chính tả – Tuần 17 trang 122 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Điền vào chỗ trống Tiếng có âm đầu l hoặc…

Điền vào chỗ trống Tiếng có âm đầu l hoặc n. Chính tả – Tuần 17 trang 122 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Chính tả – Tuần 17 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1 1. Điền vào chỗ trống : a) Tiếng có âm đầu l hoặc … Đọc tiếpChính tả – Tuần 17 trang 122 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Điền vào chỗ trống Tiếng có âm đầu l hoặc…