Chính tả – Tuần 17 trang 85 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :…

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 . Chính tả – Tuần 17 trang 85 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 17 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc đơn … Đọc tiếpChính tả – Tuần 17 trang 85 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :…

Chính tả – Tuần 17 trang 88 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: Viết vào chỗ trống trong bảng…

Viết vào chỗ trống trong bảng . Chính tả – Tuần 17 trang 88 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 17 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Viết vào chỗ trống trong bảng : 5 từ có vần ui 5 từ có vần … Đọc tiếpChính tả – Tuần 17 trang 88 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: Viết vào chỗ trống trong bảng…