Chính tả – Tuần 16 trang 110, 111 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1: 1. Hãy viết những từ ngữ chứa các tiếng dưới…

1. Hãy viết những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây. Chính tả – Tuần 16 trang 110, 111 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1 – Chính tả – Tuần 16 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 1. Hãy viết những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây a) … Đọc tiếpChính tả – Tuần 16 trang 110, 111 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1: 1. Hãy viết những từ ngữ chứa các tiếng dưới…