Chính tả – Tuần 16 trang 115 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tìm và viết các từ ngữ (chọn 1 trong 2 bài…

Tìm và viết các từ ngữ (chọn 1 trong 2 bài tập). Chính tả – Tuần 16 trang 115 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Chính tả – Tuần 16 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1 Tìm và viết các từ ngữ (chọn 1 trong 2 bài tập) … Đọc tiếpChính tả – Tuần 16 trang 115 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tìm và viết các từ ngữ (chọn 1 trong 2 bài…