Chính tả – Tuần 15 trang 105 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Viết tên các đồ chơi hoặc trò…

Viết tên các đồ chơi hoặc trò chơi. Chính tả – Tuần 15 trang 105 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Chính tả – Tuần 15 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1 1. Viết tên các đồ chơi hoặc trò chơi: a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc … Đọc tiếpChính tả – Tuần 15 trang 105 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Viết tên các đồ chơi hoặc trò…