Chính tả – Tuần 14 trang 95 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: 1. Điền vào chỗ trống tiếng bắt đầu bằng s hoặc X…

1. Điền vào chỗ trống tiếng bắt đầu bằng s hoặc X . Chính tả – Tuần 14 trang 95 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Chính tả – Tuần 14 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1 1. Điền vào chỗ trống : a)  Tiếng bắt đầu bằng … Đọc tiếpChính tả – Tuần 14 trang 95 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: 1. Điền vào chỗ trống tiếng bắt đầu bằng s hoặc X…