Chính tả – Tuần 13 trang 87, 88 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. a) Viết các từ ngữ chứa những tiếng sau…

1. a) Viết các từ ngữ chứa những tiếng sau . Chính tả – Tuần 13 trang 87, 88 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Chính tả – Tuần 13 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 1. a) Viết các từ ngữ chứa những tiếng sau : … Đọc tiếpChính tả – Tuần 13 trang 87, 88 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. a) Viết các từ ngữ chứa những tiếng sau…