Chính tả – Tuần 13 trang 89 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Điền vào chỗ trống tiếng có âm i hoặc iê…

Điền vào chỗ trống tiếng có âm i hoặc iê . Chính tả – Tuần 13 trang 89 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Chính tả – Tuần 13 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1 1. Chọn 1 trong 2 bài tập : a) Tìm các tính từ … Đọc tiếpChính tả – Tuần 13 trang 89 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Điền vào chỗ trống tiếng có âm i hoặc iê…