Chính tả – Tuần 12 trang 79, 80 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. Điền vào ô trống các từ ngữ chứa tiếng ghi…

1. Điền vào ô trống các từ ngữ chứa tiếng ghi ở mỗi cột dọc trong các bảng sau . Chính tả – Tuần 12 trang 79, 80 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Chính tả – Tuần 12 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 1. Điền … Đọc tiếpChính tả – Tuần 12 trang 79, 80 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. Điền vào ô trống các từ ngữ chứa tiếng ghi…