Chính tả – Tuần 12 trang 81 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Điền vào chỗ trống tr hoặc ch…

Điền vào chỗ trống tr hoặc ch . Chính tả – Tuần 12 trang 81 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Chính tả – Tuần 12 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1 Chọn 1 trong 2 bài tập 1. Điền vào chỗ trống tr hoặc ch : Ngu … Đọc tiếpChính tả – Tuần 12 trang 81 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Điền vào chỗ trống tr hoặc ch…