Chính tả – Tuần 11 trang 74 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: 1. Điền vào chỗ trống s hoặc…

1. Điền vào chỗ trống s hoặc x. Chính tả – Tuần 11 trang 74 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Chính tả – Tuần 11 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1 1. a) Điền vào chỗ trống s hoặc x Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu … Đọc tiếpChính tả – Tuần 11 trang 74 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: 1. Điền vào chỗ trống s hoặc…